Instalim Kabine dhe linje TM

Projektimi dhe instalimi i linjes dhe kabines se re ne tension 20Kv.

Instalim Kabine dhe linje TM Read More »