Projects


Instalime Civile
Projektime dhe Instalime elektrike civile te ambienteve te jashteme dhe te brendshme. Read More

Instalim Kabine dhe linje TM
Projektimi dhe instalimi i linjes dhe kabines se re ne tension 20Kv. Read More